Aktuálny cenník

Byty Relax Rovinka - Fitness Wellness

Relax Rovinka Fitness Wellness

Číslo
bytu
Počet
izieb
Orientácia Balkón
(m²)
Plocha
bytu (m²)
Cena
(EUR)
Stav
1A 1 areál 3,80 21,06 43 120,00 € predaný
2A 1 areál 4,50 19,72 40 440,00 € voľný
3A 2 areál 4,50 36,97 64 588,40 € predaný
4A 2 cesta 4,50 44,60 77 712,00 € voľný
5A 2 cesta 4,50 38,17 66 652,40 € voľný
6A 2 cesta/areál 9,00 48,80 84 936,00 € predaný
1B 1 areál 3,80 21,12 43 240,00 € voľný
2B 1 areál 4,50 19,41 39 820,00 € voľný
3B 1 areál 4,50 19,44 39 880,00 € voľný
4B 2 cesta/areál 4,50 39,90 69 628,00 € predaný
5B 2 cesta 4,50 26,22 53 440,00 € predaný
6B 1 cesta 4,50 26,22 53 440,00 € voľný
7B 2 cesta/areál 4,50 48,02 82 634,00 € voľný
Číslo
bytu
Počet
izieb
Orientácia Balkón
(m²)
Plocha
bytu (m²)
Cena
(EUR)
Stav
1A 1 areál 3,80 21,06 45 226,00 € voľný
2A 1 areál 4,50 19,72 42 412,00 € voľný
3A 2 areál 4,50 36,97 65 697,50 € voľný
4A 2 cesta 4,50 44,60 79 050,00 € voľný
5A 2 cesta 4,50 38,17 67 797,50 € voľný
6A 2 cesta/areál 9,00 48,80 86 400,00 € voľný
1B 1 areál 3,80 21,12 45 352,00 € voľný
2B 1 areál 4,50 19,41 41 761,00 € predaný
3B 1 areál 4,50 19,44 41 824,00 € voľný
4B 2 cesta/areál 4,50 39,90 70 825,00 € predaný
5B 2 cesta 4,50 26,22 56 062,00 € predaný
6B 1 cesta 4,50 26,22 56 062,00 € voľný
7B 2 cesta/areál 4,50 48,02 85 035,00 € voľný
Číslo
bytu
Počet
izieb
Orientácia Balkón
(m²)
Plocha
bytu (m²)
Cena
(EUR)
Stav
1A 1 areál 3,80 21,06 45 226,00 € voľný
2A 1 areál 4,50 19,72 42 412,00 € voľný
3A 2 areál 4,50 36,97 65 697,50 € voľný
4A 2 cesta 4,50 44,60 79 050,50 € voľný
5A 2 cesta 4,50 38,17 67 797,50 € predaný
6A 2 cesta/areál 9,00 48,80 86 400,00 € voľný
1B 1 areál 3,80 21,12 47 464,00 € voľný
2B 1 areál 4,50 19,41 43 702,00 € voľný
3B 1 areál 4,50 19,44 43 768,00 € voľný
4B 2 cesta/areál 4,50 39,90 72 820,00 € voľný
5B 2 cesta 4,50 26,22 58 684,00 € predaný
6B 1 cesta 4,50 26,22 58 684,00 € voľný
7B 2 cesta/areál 4,50 48,02 87 436,00 € voľný

Pôdorysy bytov

Dokumentácia